10 de març de 2013 - 2a Matinal d'Intercanvi de Llavors
Taula rodona amb representants de Santa Coloma en Transició, Mesclum.coop, la Quadrilla de l’Hort i Saba Verda: